jemnamedicina

Selfbalancing

Selfbalancing

Selfbalancing je biodynamické ošetření, které vychází z kraniosakrální biodynamické terapie a zahrnuje i prvky jiných přístupů práce s tělem a myslí, zejména praxi tekutinového těla, ale i prvky práce s traumatem a další. Tato praxe podpoří citlivě ale účinně přirozené schopnosti těla, mezi něž patří i sebeléčení. Uleví při širokém spektru komplikací a problémů tělesných, chronických, akutních i psychických. Velmi účinná je při řešení hlubokých duchovních a psychospirituálních témat nebo při zpracovávání traumatických zážitků. Stejně tak může pomoci s problémy spojenými s rodovou linií. Selfbalancing pracuje se současným stavem klienta a řeší jen důležitá témata pro jeho uzdravování na všech úrovních.

Ošetření se provádí na masážním lehátku jemným dotykem v oblastech těla, která potřebují pozornost a prostor k uzdravování, vždy v souladu s aktuálními potřebami systému tak, jak je systémem veden praktikant v rámci naslouchání. Klient je respektujícím způsobem veden ke ztišení a kontemplaci, praktikant pracuje se záměrem podpořit projevy zdraví, které je vždy přítomno, aby mohlo dojít k načerpání vitální potence či uvolňování napěťových vzorců v systému klienta. Zpravidla klient popisuje ošetření jako velmi příjemné, regenerační a uvolňující, docházet však může i k více dynamickým projevům, zejména pokud se pracuje například s traumatem. Záměrem praktikanta je být přítomným, empatickým a plně respektujícím pozorovatelem přirozeného plánu léčení systému klienta. Být vědomým naslouchajícím léčivým procesům těla a podpořit systém klienta v ozdravném procesu. Po úvodním cca 30min rozhovoru, kdy se řeší téma setkání, širší souvislosti týkající se tématu nebo historie vzniku případných zdravotních problémů, se přechází k samotnému ošetřování na lehátku, které trvá zpravidla 60 min. Po ošetření na lehátku je ještě další prostor na sdílení praktikanta s klientem. Celkově je potřeba si na ošetření vyčlenit 2 hodiny času. Po celou dobu ošetření má klient kdykoliv možnost sdílení případných vjemů a vždy je s ním dopředu konzultována jakákoliv změna hmatu či postoje praktikanta tak, aby se klient cítil v bezpečí a proces regenerace nebyl narušen.

Na ošetření, které je prováděno v oblečení, je vhodné si vzít pohodlné oblečení. Po ošetření doporučuji pít více vody a dopřát si klid na zpracování této praxe. Doporučuji absolvovat nejméně 5 ošetření (u jakéhokoliv praktikanta selfbalancingu) po sobě v týdenním či dvoutýdenním rozestupu pro nejlepší výsledky této praxe. Ošetření mohou podstoupit všichni s výjimkou akutních poranění hlavy, míchy, CNS či akutních psychických potíží – psychózy apod.

Výcvik v selfbalancingu jsem absolvovala u své vynikající učitelky Kateřiny Hrabec. Další informace najdete na webu www.katerinahrabec.cz